U kunt een subsidieaanvraag doen door het invullen van het aanvraagformulier op deze website.

Het bestuur vergadert vijf keer per jaar: in februari, april, juni, september en november.

Voorafgaand aan deze vergadering buigt de projectencommissie zich over de aanvragen en dient het bestuur van advies.

Desgewenst neemt de projectencommissie contact op voor nadere informatie.

Binnen twee maanden na uw aanvraag en ongeveer twee weken na de bestuursvergadering ontvangt u via de mail de reactie van het bestuur.