Algemeen

Statutaire naam:
Hendrix Stichting

RSIN / fiscaal nummer:
810983382

ANBI-status:
Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer:
06-24488442

E-mailadres:
info@hendrixstichting.nl

Postadres:
Van Goghstraat 3
6165 VG  GELEEN

Bezoekadres:
Van Goghstraat 3
6165 VG  GELEEN

IBAN:
NL24 ABNA 0585 0739 61

Doelstelling

Missie:

Behartigen en stimuleren van pastorale activiteiten en projecten in en vanuit de RK Kerk in Limburg, dan wel van maatschappelijke, culturele en wetenschappelijke activiteiten die de pastorale activiteiten kunnen dienen

Doelstelling:

Ondersteunen van pastorale en diaconale activiteiten in de RK Kerk van Limburg

Actueel beleidsplan

Beleidsnotitie 2022

Verslaglegging

Jaarverslag 2022

Verslag uitgeoefende activiteiten:

Conform de doelstelling die de Hendrix Stichting zich in 1973 zich gesteld heeft (‘Het behartigen en stimuleren van pastorale activiteiten en projecten in en vanuit de rooms-katholieke kerk in Limburg, dan wel van maatschappelijke, culturele en wetenschappelijke activiteiten, welke voormelde pastorale activiteiten kunnen dienen‘) is in het werkjaar 2022 met de jaarlijkse opbrengsten uit het vermogen wederom aan een 21-tal diaconale en pastorale projecten een subsidie uitgekeerd.

Bestuur

De heer H.J.J.M. Vossen (Voorzitter)
De heer J.L.H.H Kunnen (Penningmeester)
De heer R.W.M. Hekking (Secretaris)
De heer R.A. de Graaf Woutering (Bestuurslid)
De heer W.J. Clout (Bestuurslid)
De heer J.J.H. Dautzenberg (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee

Toelichting vergoeding bestuur:
Het bestuur van de Hendrix Stichting ontvangt geen honorarium voor haar werkzaamheden. Wel kunnen de bestuursleden, conform bestuursafspraken, een onkostenvergoeding ontvangen. In 2020 is van deze regeling gebruik gemaakt en zijn de bedragen hiervoor ook opgenomen in de jaarrekening.
Beloningsbeleid medewerkers:
De ambtelijk secretaris ontvangt een vergoeding op basis van gedeclareerde uren. Deze kosten zijn ook opgenomen in de jaarrekening.

Belastingdienst ANBI-formulier

Belastingdienst anbi-formulier 2022