U kunt de Hendrix’ Stichting steunen in haar werk door een bijdrage over te maken op NL24 ABNA 0585 0739 61.

Wilt u een schenking doen, bijvoorbeeld in de vorm van een legaat, neem dan contact op via het contactformulier.