De heer H.J.J.M. Vossen (Voorzitter)
De heer J.L.H.H. Kunnen (Penningmeester)
De heer R.W.M. Hekking (Secretaris)
De heer R.A. de Graaf Woutering (Bestuurslid)
De heer W.J. Clout (Bestuurslid)
De heer J.J.H. Dautzenberg (Bestuurslid)

Mevrouw J.P.A. Raaijmakers
Ambtelijk secretaris