De Stichting is opgericht bij notariële acte op 25 oktober 1973 door Jan Hendrix (1932-2005), priester van het bisdom Roermond. Na zijn priesterwijding in 1957 werd hij kapelaan te Gennep, daarna secretaris van het bisdom Roermond, afdeling financiën en tenslotte pastoor van de St. Andreas-parochie in Velden. Zijn vader was Wim Hendrix (1896-1965) die in Boxmeer genoemd werd Wimke de Körver omdat diens vader mandenmaker was. Wim Hendrix was een ondernemend man. Hij begon met veel succes de Veevoederfabrieken in Boxmeer. Het kapitaal dat Jan van zijn vader erfde wilde hij niet voor zichzelf houden. Daarom richtte hij de Hendrix Stichting op met het doel ‘de behartiging en stimulering van pastorale activiteiten en projecten in en vanuit de rooms-katholieke kerk in Limburg.’ Jan wilde wel lid zijn van het stichtingsbestuur, maar niet de voorzitter. Dat werd de oud-vicaris-generaal van het bisdom Roermond Mgr. Piet van Odijk (1912-1991). Andere bestuursleden waren enkele leken en Dr. Wim van Kempen (1925-2014), priester van het bisdom Roermond, die verreweg het meeste werk verrichtte. Hij verzorgde de contacten met aanvragers. Na het overlijden van Mgr. Van Odijk werd hij voorzitter van het stichtingsbestuur. Vanaf 2005 was Dr. Piet Stevens, priester van het bisdom Roermond, acht jaar voorzitter. Hij werd opgevolgd door Drs. Hub Vossen. In de loop van de jaren heeft de Hendrix’ Stichting vele pastorale activiteiten en projecten in en vanuit de rooms-katholieke kerk in Limburg financieel ondersteund.