Criteria voor garantiesubsidie van de Hendrix’ Stichting

 1. De ingediende subsidieaanvraag dient te passen binnen de doelstelling van de Hendrix’ Stichting, zoals omschreven in haar statuten onder artikel 2.a.:

  “De stichting heeft ten doel de behartiging en stimulering van pastorale activiteiten en projecten in en vanuit de rooms-katholieke kerk in Limburg, dan wel van maatschappelijke, culturele en wetenschappelijke activiteiten, welke voormelde pastorale activiteiten kunnen dienen”

 2. De Hendrix’ Stichting steunt bij voorkeur kleinschalige diaconale projecten, gericht op de kwetsbaren in onze samenleving.
 3. De Hendrix’ Stichting steunt projecten in principe voor maximaal 3 jaren.
 4. De Hendrix’ Stichting verleent alleen garantiesubsidies. Dat wil zeggen dat de subsidie wordt verleend als achteraf of periodiek voldoende wordt onderbouwd dat het gevraagde bedrag ook daadwerkelijk nodig is.
 5. De toe te kennen garantiesubsidie dient inpasbaar te zijn binnen de financiële mogelijkheden van de Hendrix’ Stichting.
 6. De ingediende projecten en activiteiten dienen in het bijgevoegde aanvraagformulier nauwkeurig omschreven te worden. Daarnaast kan ander informatiemateriaal, als jaarstukken, beleidsnotities e.d., meegezonden worden.

  Algemene gegevens:

  Projectgegevens

  Bijlages