Toelichting bij subsidie-aanvragen aan de Hendrix Stichting

 1. De ingediende subsidie-aanvraag dient te passen binnen de doelstelling van de Hendrix Stichting. In de statuten van de Hendrix Stichting staat deze doelstelling onder artikel 2.a als volgt omschreven:
  “De stichting heeft ten doel de behartiging en stimulering van pastorale activiteiten en projecten in en vanuit de rooms-katholieke kerk in Limburg, dan wel van maatschappelijke, culturele en wetenschappelijke activiteiten, welke voormelde pastorale activiteiten kunnen dienen.”
 2. De Hendrix Stichting steunt bij voorkeur kleinschalige diaconale projecten, gericht op kwetsbaren in onze samenleving.
 3. Ook maatschappelijke activiteiten, die de gemeenschapszin bevorderen, kunnen voor een ondersteuning door de Hendrix Stichting in aanmerking komen.
 4. De Hendrix Stichting steunt projecten in principe voor maximaal 3 jaren.
 5. Bij een meerjarig verzoek is het mogelijk, dat de Hendrix Stichting een garantiesubsidie verstrekt. De toegekende subsidie wordt dan pas verleend als achteraf is aangetoond dat het gevraagde bedrag ook daadwerkelijk nodig is.
 6. De ingediende projecten en activiteiten dienen in het bijgevoegde aanvraagformulier nauwkeurig omschreven te worden. Altijd mag ondersteunend informatiemateriaal meegezonden worden.
 7. Er zijn drie aanvraag-mogelijkheden:
  1. Indien het verzoek om financiële ondersteuning eenmalig is én maximaal een bedrag van 1.000 euro omvat, moeten naast de algemene gegevens de vragen 1, 4, 5, 9 en 12 van het aanvraagformulier ingevuld worden.
  2. Indien het verzoek om financiële ondersteuning eenmalig is én maximaal een bedrag van 5.000 euro omvat, moeten naast de algemene gegevens de vragen 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11 en 12 van het aanvraagformulier ingevuld worden.
  3. Indien het verzoek om financiële ondersteuning een meerjarig verzoek betreft, moeten naast de algemene gegevens de vragen 1 tot en met 12 van het aanvraagformulier ingevuld worden.
 8. De Hendrix Stichting stelt prijs op een naamsvermelding bij uitingen rondom een gesubsidieerd project.
 9. Bij het ontvangen van subsidie gaat de aanvrager akkoord met het vermelden van het project op onze website.

  Algemene gegevens:

  Gegevens met betrekking tot het project dan wel de activteit

  Bijlages